Privat drive gig-class

06-02-2024

Door groeiende belangstelling voor authentiek gerij in Nederland en populariteit van deze wijze van presenteren in Amerika en Verenigd Koninkrijk is dit idee ontstaan. De veelzijdigheid van onze showpaarden zal nog meer worden bevestigd. Deze wijze van presenteren wordt ook wel “privat drive” genoemd.
In de privat drive class word gelet op correctheid van de aanspanning, verzorging van het geheel en wijze van presenteren, vooral ook het tonen van een vrije en blijde verrichting van het paard en mate van africhting zal meegenomen worden in de beoordeling. Van de showpaarden wordt verwacht dat ze zich tonen met een mooie zelfhouding en uitstraling met vlotte regelmatige verheven bewegingen. In principe worden alle showpaarden zoals KWPN tuigpaarden, Tuigpaarden Fries ras en Hackney's uitgenodigd en rijden ook gezamenlijk deze rubriek. Paarden worden zonder opzet en staartbeugel gepresenteerd een broek of valse broek is wel toegestaan.

De deelnemers komen een voor een binnen in z.g. parkpace (arbeidsdraf) met intro van de omroeper. Wanneer eerste deelnemer is opgesteld kan de inspectie beginnen. Zijn alle deelnemers beoordeeld kan er worden afgereden eventueel in stap, omroeper vraagt de deelnemers over te gaan in parkpace daarna vraagt de omroeper de deelnemers hun paarden te showen “show your horses”. Van hand veranderen gebeurd in parkpace, na het van hand veranderen wordt nogmaals gevraagd “show your horses” hierna weer terug in parkpace en worden de deelnemers gevraagd op te stellen. De jury kan besluiten enkele deelnemers uit te nodigen nogmaals af te rijden voor definitieve plaatsing.

De beoordeling wordt gedaan dmv punten voor; 1/Verzorging en correctheid van het geheel, 2/ het showpaard of- pony en 3/de wijze van rijden , waarbij punt 1/ dubbel geteld wordt. De jury kan worden aangevuld met iemand die bekend is met
privat-drive.

Om deelnemers (aspirant deelnemers) te informeren over wijze van presenteren is het de bedoeling een info en oefendag te organiseren. Deze oefendag zal gehouden worden in Esbeek bij De Broeksie van Peter Vugts datum hiervoor volgt later.

Het ligt in de bedoeling deze privat drive class uit te schrijven in competitie verband voor de regionale zuidelijke concoursen. Het bedrijf StableRent is bereid hun naam te verbinden aan deze “Showpaarden voor gig privat drive competitie”. Er wordt uitgegaan dat deze competitie wedstrijden verreden worden over een 4-tal concoursen. Alle deelnemers krijgen een startpremie van per wedstrijd. De behaalde punten zullen telkens per wedstrijdbekend gemaakt worden. De prijzenschaal per rubriek zal per deelnemer worden opgespaard en uitgereikt worden na de finale wedstrijd. Door StableRent is een mooie wisseltrofee beschikbaar gesteld. Verschillende concoursgevende verenigingen hebben positief gereageerd op dit initiatief. Te meer om hun toeschouwers iets anders te bieden.

 

Met vriendelijke groet, Werner Sweens