Selectievoorwaarden

Selectie criteria:

Selectievoorwaarden kampioenschappen 2019

Nationale of regionale startpas aanvragen (Art. 8.10)
Voor 27 april 2019 per mail met opgaveformulier doorgeven aan penningmeester@hackneyrijders.nl aan welk kampioenschap je wilt deelnemen: wie met elke hackney aan welk kampioenschap (noord/zuid/nationaal), geldt ook voor limiet hackney's.
• Regionaal competitie nieuwelingen finale Noord of Zuid
• Regionaal enkelspan kleine maat noord of zuid
• Regionaal dames noord of zuid
• Nationaal enkelspan kleine maat
• Nationaal enkelspan grote maat
• Nationaal dames
Ook voor de meerspannen aangeven aan welk kampioenschap je deel neemt, met dien verstande, dat de namen van de hackney’s nog niet bekend hoeven te zijn.
• Regionaal tweespannen noord of zuid
• Nationaal tweespannen
• Nationaal tandems.
• Maximaal 1 kampioenschap voor nationaal of regionaal (Art. 8.16)
• Om een kampioenschap te kunnen verrijden, is de volgende minimale opgave vereist:
o Enkelspannen, incl. damesklasse, tenminste 5 combinaties
o Meer en langspannen tenminste 4 combinaties, bij onvoldoende opgave wordt er geen kampioenschap verreden
• Zijn er te weinig inschrijvingen voor een kampioenschap, dan kunnen we dat van te voren al zien en vragen we daar geen kampioenschap voor aan
• Zijn er genoeg opgegeven maar komen er niet genoeg opdagen, dan gaat het kampioenschap toch door, ongeacht het aantal dat op dat moment in de ring verschijnt
• Na 27 april opgeven is niet mogelijk, met uitzondering van tussentijdse aankoop, dan geef het het kampioenschap door aan het secretariaat. Deelname kan als aan de selectievoorwaarden is voldaan.
Selectiecriteria:
• Enkelspannen: aan 50% van de wedstrijden hebben deelgenomen en 60% geplaatst te zijn:
o Ere (open) klasse --- plaatsen 1 t/m 9
o Limietklasse* --- plaatsen 1 t/m 3
*plaatsingen in een nieuwelingen- en /of competitierubrieken tellen niet mee
Maximaal mogen 5 deelnmers vanuit de limietklasse deelnemen aan een kampioenschap. Indien meer combinaties vanuit de limietklassen geselecteerd zouden zijn, worden de 5 combinaties met de meest behaalde winstpunten in dat seizoen toegelaten tot het kampioenschap.
• Damesklasse: Een paard/pony moet aan 50% van de voorafgaande wedstrijden in de damesklasse in hetzelfde kalenderjaar hebben deelgenomen
• Tweespannen: Rijder moet minimaal 2 x deelgenomen hebben, waarvan minimaal 1 keer in dezelfde combinatie. Bij niet voldoende wedstrijden in dezelfde categorie voorafgaand aan het kampioenschap wordt het een open kampioenschap. Bij wegblijven van de inschrijvingen gaat het kampioenschap gewoon door.
De wedstrijden, die voor deelname aan de kampioenschappen bepalend zijn, zijn de reguliere nationale en regionale concoursen, zie wedstrijdkalender 2019 op www.hackneyrijders.nl

Selectievoorwaarden Hippiade 2019

Selectievoorwaarden Hippiade 2019
Geselcteerd voor de Hippiade Hackney’s 2019 zijn:
De 7 eerst-geplaatsten van de volgende kampioenschappen van Noord en Zuid:
• Kampioenschap enkelspan kleine maat
• Kampioenschap damesklasse
• Kampioenschap tweespan
Van bovengenoemde kampioenschappen zijn de als 8e t/m 10e geplaatsen reserve voor deelname aan de Hippiade. Mochen er geselcteerde combinaties niet deelnemen aan de Hippiade, dan vindt er aanvulling plaats vanuit dezelfde regio (tot maximaal de als 10e geplaatste in het kampioenschap van Noord of Zuid).

Nieuwelingencompetitie 2019

Competitie nieuwelingen Noord 2019
De hackney moet minimaal 4 en mag maximaal 6 jaar oud zijn. Er worden 3 competitierubrieken verreden, waarvan 2 beste resultaten gelden, plus de finalewedstrijd telt mee voor de einduitslag.
De finale vindt plaats in Hoogland.
Mochten er na de finale 2 of meer hackney’s met een gelijk aantal punten geëindigd zijn, dan is plaatsing in de finale uiteindelijk bepalend voor de eindrangschikking.
Voorbeeld: hebben de hackney’s die op de 1e en 3e plaats staan in de finalewedstrijd in het eindklassement een gelijk aantal punten, dan is de pony de het hoogst geplaatst is in de finale de winnaar van de competitie.
Puntentelling per wedstrijd is: 1e plaats 10 punten, 2e plaats 9 punten en zo verder.
Competitie nieuwelingen Zuid 2019
De hackney moet minimaal 4 en mag maximaal 6 jaar oud zijn. Er worden 3 competitierubrieken verreden, waarvan 2 beste resultaten gelden, plus de finalewedstrijd telt mee voor de einduitslag.
De finale vindt plaats in Chaam.
Mochten er na de finale 2 of meer hackney’s met een gelijk aantal punten geëindigd zijn, dan is plaatsing in de finale uiteindelijk bepalend voor de eindrangschikking.
Voorbeeld: hebben de hackney’s die op de 1e en 3e plaats staan in de finalewedstrijd in het eindklassement een gelijk aantal punten, dan is de pony de het hoogst geplaatst is in de finale de winnaar van de competitie.
Puntentelling per wedstrijd is: 1e plaats 10 punten, 2e plaats 9 punten en zo verder.

Competitievoorwaarden Nickery Boy Memorial

Nickery Boy Memorial
De prijs is aangeboden door de familie Slui en is niet definitief te winnen. De deelname aan deze competitie is voorbehouden aan rijders in de regio Noord en gaat over 10 wedstrijden, waarvan de beste 8 resultaten meetellen. De prijs wordt op de najaarsvergadering overhandigd.
Puntentelling:
1e plaats 10 punten
2e plaats 8 punten
3e plaats 7 punten
4e plaats 6 punten
5e plaats 5 punten
6e plaats 4 punten
7e plaats 3 punten
8e plaats 2 punten
9e plaats 1 punt