Noordelijke Tuigpaarden Dag verhuisd naar Hippisch Centrum Exloo

13-11-2021

Op 9 april 2022 zal de Noordelijke Tuigpaarden niet meer gehouden worden in Luttenberg maar in het Drentse Exloo in het Hippisch Centrum aldaar.

Van 2016 tot en met 2019 hebben we vier geweldige edities van de Noordelijke Tuigpaarden Dag in manege Luttenberg gehad waaronder het 25-jarig jubileum. Vanwege COVID-19 konden de edities van 2020 en 2021 geen doorgang vinden en voor 2022 leek niets een 29ste Noordelijke Tuigpaarden Dag in Luttenberg in de weg te staan.

Echter, in september van dit jaar werden wij als bestuur van de NTPD geconfronteerd met een bestuursmutatie binnen het Stichtingsbestuur van Manege Luttenberg waardoor er geen vertegenwoordiging van de tuigpaarden meer in zit.

Hoewel het niet de intentie was om hierdoor afscheid van Luttenberg te nemen, bood dit ons wel de mogelijkheid om ook een andere locatie te bekijken en de Noordelijke Tuigpaarden Dag eventueel meer naar het Noorden te halen. Temeer omdat er op dit moment ook nog geen nieuw bestuurslid is.

Begin november is er overleg geweest tussen beide besturen en afgesproken dat het NTPD-bestuur ook met Exloo in gesprek gaat alvorens een definitief besluit te nemen. Afgelopen week heeft dit gesprek plaatsgevonden en is toch besloten om de Noordelijke Tuigpaarden Dag te verhuizen naar het Hippisch Centrum Exloo. Een schitterende locatie met een grotere binnenbak en volgens ons als bestuur, meer mogelijkheden om de Noordelijke Tuigpaarden Dag naar een nog hoger niveau te brengen.  Dit zal niet gemakkelijk worden maar wij zijn enthousiast en ook de eigenaar van het Hippisch Centrum ziet voldoende mogelijkheden om een nieuwe dimensie aan de Noordelijke Tuigpaarden Dag te geven. Wij gaan er in ieder geval voor en met alle neuzen dezelfde kant op gaat het zeker lukken!

Uiteraard is deze keuze vervelend voor Luttenberg, maar het is in goed overleg gebeurd. Wij willen het Stichtingsbestuur van Luttenberg en met name Jeroen Jansman en eerder ook Roelie Oortwijn en natuurlijk alle vrijwilligers, dan ook heel hartelijk bedanken voor de geweldige samenwerking van de afgelopen jaren. Mede door hun inzet en enthousiasme kreeg de Noordelijke Tuigpaarden Dag in 2016 een vervolg en dat was iedere tuigpaardliefhebber een opluchting!  

Hopelijk gooien de nieuwe corona uitbraak en de maatregelen hierop niet opnieuw roet in het eten voor ons evenement.

Het bestuur van de Noordelijke Tuigpaarden Dag.