Indoor Ambt Delden GEANNULLEERD

03-02-2022

Het bestuur van de Stichting Tuigpaarden Twente heeft tot haar grote spijt moeten besluiten dat ook dit jaar de Twentse Tuigpaardendag, gepland op 2 april in Ambt Delden, niet door kan gaan.

Met de nu geldende coronamaatregelen is het niet mogelijk om een druk bezocht evenement onder de huidige beperkende maatregelen te organiseren.

Mocht er over een aantal weken meer duidelijkheid komen over eventuele versoepelingen, dan is het te kort dag om alles optimaal voor te bereiden en rond te krijgen.

Als we ons publiek een fantastische showdag kunnen presenteren is er een langere voorbereidingstijd nodig.

 

Het bestuur heeft als optie om eventueel nog een buitenconcours te organiseren. We zullen dit zo snel mogelijk bekend maken.