Persbericht CH Norg

19-06-2021

Het bestuur van Stichting Norgermarkt Concours maakt bekend dat het Nationaal Tuigpaardenconcours op 27 juli 2021 in Norg doorgaat!

 

Dit concours zal het eerste grote evenement in de gemeente Noordenveld zijn dat weer georganiseerd gaat worden nu de mogelijkheden verruimd zijn. Daar is het bestuur apetrots op.

Voorzitter Reinder Auwema vertelt: “de afgelopen maanden hebben we veel overleg gehad met alle betrokken partijen, zoals gemeente Noordenveld, provincie Drenthe, verschillende rijdersorganisaties, collega concoursorganisaties, sponsoren en met andere partners zoals horeca en verhuurders van tenten, tribunes etc.

Het is heel lang onzeker geweest of iets georganiseerd mocht worden en zo ja, wat georganiseerd mocht worden. Met de anderhalve meter-afstand maatregel werd het organiseren van evenementen een bijna onmogelijke uitdaging. Je kunt veel minder mensen toegang verlenen en je moet aan veel meer regels voldoen om die onderlinge afstand te kunnen waarborgen. Daar hebben we als stichtingsbestuur verschillende scenario’s voor geschreven. Dat viel niet mee. Ik moet eerlijk zeggen dat we meer dan eens getwijfeld hebben of het überhaupt zin had om door te blijven gaan met plannen maken. Echter, de wil om ons concours te organiseren was zo groot, dat we bleven zoeken naar mogelijkheden. Gelukkig werden we in positieve zin gesteund door de gemeente Noordenveld en de provincie Drenthe, die met ons mee dachten en ook bereid waren financieel bij te dragen. Daar zijn we ze enorm dankbaar voor. Dat heeft ons veel mogelijkheden geboden. Toen kortgeleden bekend werd gemaakt dat de maatregelen versoepeld zouden worden was het bestuur van de Stichting dan ook unaniem: we gaan ervoor!”

In de komende vijf weken moet enorm veel geregeld en georganiseerd worden. Het stichtingsbestuur en hun onmisbare vrijwilligers gaan zich volledig richten op het organiseren van het Nationale concours. Dat betekent dat het ringsteken dat voor 3 juli 2021 gepland stond, niet door zal gaan. Over het regionale concours van 5 september 2021 wordt later een beslissing genomen.

Auwema benadrukt: “we organiseren strikt onder de voorwaarden van het RIVM. Dat betekent dat men alleen toegang heeft tot ons Nationaal Concours op 27 juli als men vóór 13 juli 2021 volledig gevaccineerd is of bij de ingang een negatieve uitslag van maximaal 40 uur oud kan overleggen vóór het betreden van het wedstrijdterrein. Dit testen kan men gratis laten doen bij ‘Testen voor Toegang’ www.testenvoortoegang.org  Het nationale evenement is hiervoor inmiddels aangemeld.

Het bestuur vindt het erg belangrijk dat mensen weten van deze voorwaarden en hier ook aan voldoen. Zij wil geen mensen bij de ingang teleurstellen. Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt deze restrictie overigens niet. Zij hebben bovendien gratis entree.

Wij hopen op een fantastisch concours en kijken ernaar uit iedereen dit jaar weer in Norg te mogen ontvangen”.

 

 

 

Voor meer informatie: Reinder Auwema, voorzitter St. Norgermarkt Concours (06 – 21 22 80 86).