Eerste ledendag Stichting Aangespannen Sport in Tolbert

16-07-2021

Zaterdag 10 juli jl. was de eerste ledendag voor de nieuwe stichting. Tijdens het ochtendprogramma in Hotel De Postwagen werd een jurybijeenkomst gehouden waarin het wedstrijdreglement werd besproken, ’s middags waren er bij de HJC-manege oefenwedstrijden voor alle drie disciplines en konden de juryleden praktijkervaring opdoen.  Tevens deden een aantal nieuwe en jonge rijders examen voor hun rijvergunning.

Henk Lassche was dagvoorzitter bij de ochtendsessie waar vijfendertig aanwezigen waren, waaronder een groot aantal nieuwe juryleden. In zijn openingswoord maakte hij duidelijk dat deze vergadering is bedoeld om de aangespannen sport verder door te ontwikkelen en zaken goed en beter te doen dan voorheen. “We moeten onze gezamenlijke liefhebberij, het rijden van tuigpaarden, Hackney’s en Friezen, zo goed mogelijk doorgeven aan volgende generaties. Vanwege de huidige maatschappelijke discussie over de landbouw en het dierenwelzijn is dit al lastig genoeg.”

Vervolgens werd de structuur en het doel van de SAS besproken waarbij de Technische commissie puur een ondersteunende en adviserende rol heeft naar het bestuur. De TC kan zowel gevraagd als ongevraagd advies geven. De Tuchtcommissie zal geheel onafhankelijk functioneren.

Sport in leven houden

VERT en SAS-voorzitter Lammert Tel blikte nog even kort terug op de strijdt die er de afgelopen twee jaar met de KNHS is geweest, maar ging snel over naar het heden. “We staan nu op eigen benen en moeten met elkaar onze prachtige sport in leven houden. De oprichting van de SAS was hierbij noodzakelijk zodat elke discipline ook zijn eigen identiteit kan behouden. Naar buiten toe spreken we echter met één mond waarbij drie speerpunten de boventoon voeren: onze sport schoonhouden, uiteraard het dierenwelzijn bewaken en handhaven van de afgesproken regels met als ultieme doel buiten de media te blijven.”

Nadat er eerder al twee praktijkjury bijeenkomsten waren geweest over het beoordelen van Hackney ’s en de tuigpaarden Fries kwam in Tolbert  het aangepaste wedstrijdreglement op tafel en dit leverde veel interactie op tussen de aanwezigen in de zaal en de voorzitter. Dit alles maakte het tot een levendige en leerzame bijeenkomst. Het regelement werd niet woord voor woord besproken,  het ging nu vooral over de wijzigingen, verwachte knelpunten en praktische zaken.

De belangrijkste taak van een jury is en blijft het beoordelen van de prestaties van de paarden en deze in een relatieve korte periode vertalen naar plaatsing in de juiste volgorde. De wijze van rijden wordt hierin meegenomen. Uit de zaal kwam het idee om per concours een stijlprijs uit te reiken. Natuurlijk kwam ook het gebruik van hulpmiddelen aan de orde.  Tuigpaardrijder en trainer Lambertus Huckriede gaf hierop een hele mooie toelichting: “wij als rijders zijn professioneel genoeg en weten precies wanneer en hoe een hulpmiddel gebruikt kan worden. Het gaat er puur en alleen om meer show te krijgen zonder het paard te kwellen of anderszins te beperken.” Een opzet werkt het beste als deze niet werkt, was zijn stelling! Overigens moet de opzet los zijn tijdens de inspectie.

In het kader van handhaving wordt een systeem van gele en rode kaarten ingevoerd. Hopelijk hoeven ze nooit uitgereikt te worden maar hiermee wordt wel aangegeven dat handhaving niet meer vrijblijvend is. Waar nodig moeten kaarten getrokken worden maar het mag ook weer geen heksenjacht worden. Om ook buiten de wedstrijdbaan en op het achter terrein de boel in de gaten te houden wordt een vierde jurylid toegevoegd op een concoursdag. Deze mag zelfstandig kaarten geven. Als laatste werd er gewezen op de integriteit van ieder jurylid zelf. Houdt het jureren zuiver en treedt even terug als er een paard of rijder  beoordeeld moet worden waarmee ook maar enige betrokkenheid is.  Vermijd de schijn van belangenverstrengeling!

Na de lunch ging het programma buiten verder en ging het nieuwe jurykorps in groepjes de oefenrubrieken beoordelen.

Er kwamen bij elke discipline nieuwelingen en ervaren paarden in de baan die telkens door een ander jury drietal werden beoordeeld en op kwaliteitsvolgorde gezet. Daarna werd er met hele groep geëvalueerd over de plaatsing en dat bleek zeer leerzaam.

Al met al een prachtige dag waarbij de verschillende disciplines dichterbij zijn gekomen.

Geert Bouius